Holdninger og handlinger

HIFs holdninger til bedre børne- og ungdomsfodbold
HIF ønsker at prioritere børne- og ungdomsfodbolden højt. Vi har derfor fastlagt en børne- og ungdomspolitik, som beskriver, hvordan fodbolden i vores klub bedst muligt tilrettelægges på børnenes og de unges præmisser.

Børne- og ungdomspolitikken skal fungere som en rettesnor og en ledestjerne for alle, der er i kontakt med de unge fodboldspillere i vores klub. 

Vores politik vil sikre en rød tråd i arbejdet med de unge spillere - og en kontinuitet i arbejdet med spillerne. Vores politik tager udgangspunkt i DBUs koncept "holdninger og handlinger - den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold".

Væk fra ”mine spillere” og hen imod ”vores spillere”
I HIF træner årgangene største delen af tiden for sig selv. Det bliver meget let ”vores afdeling” eller ”mine spillere”. Det er forståeligt nok, da det som udgangspunkt er langt det letteste at forholde sig til som træner. Men i HIF vil vi i højere grad skabe en ”VI-kultur”, hvor vi har spillerne og deres udvikling i centrum, og tænker på klubbens interesser samtidig med egen afdeling. Det vil vi gøre ved bl.a. at efterleve ”HIF’s Holdninger & handlinger”, som bl.a. har fokus på samarbejde på tværs af årgangene.

Læs vores holdninger til mikrofodbold (U7-U9) her.
Læs vores holdninger til børnefodbold (U10-U12) her.
Læs vores holdninger til ungdomsfodbold (U13-U17) her.

Politikerne er ikke komplette. De vil løbende blive opdateret.

Børnefodbold skal spilles på børnenes præmisser, hvor det er den gode stemning
og udvikling af den enkelte spiller, der er essentiel - ikke resultatet"

Vores holdninger matcher DBUs - som de er beskrevet i DBUs holdningshæfte.

Vi anbefaler, at alle nærlæser HIFs holdninger og DBUs holdningshæfte - specielt afsnittet om niveaudeling og selektion. DBU skriver følgende om selektion:

Selektion
Selektion foregår også i børnefodbold, og det er uheldig af flere grunde. For det første fordi det er umuligt at forudsige, hvilke børn der vil nå det højeste niveau. Derfor kasseres mange børn efterhånden, som de overhales af deres jævnaldrene kammerater. Princippet med at kassere spillere og hente bedre til klubben tilhører den voksne og professionelle fodboldverden, og er ikke en anstændig måde at behandle børn på. Det opbygger for tidligt et præstationsmiljø, hvor børnene forsøger at undgå at begå fejl.

HIFs holdning som deles af DBU og EfB - og som bl.a. er beskrevet i de kollegiale regler mellem EfB og samarbejdsklubberne i SFS (Sydvestjysk Fodboldsamarbejde):

Tidligst fra U13 kan man selektere MEGET talentfulde spillere til fx et højere niveau i EfB.

En evt. udvælgelse af U13 spillere bør ske i samråd med HIF's ungdomsansvarlige.

Fra og med U11 har meget dygtige spillere mulighed for at deltage i udviklingstræning nogle gange årligt under SFS samarbejdet. Spillerne udvælges af afdelingens trænere i samråd med HIFs ungdomsansvarlige og SFS-trænere.

I HIF vil vores dygtige trænere gøre alt for at udvikle alle spillere i hele afdelingen - og vi ønsker ikke at miste spillere pga. for tidlig selektering af spillere til et præstationsmiljø.

Tak for opbakningen til den bedst mulige udvikling af B&U fodbolden i HIF!