Klubhjælp

Hvad er Klubhjælp?
Under Klubhjælp tilmelder forældregruppen sig fra U8 og til og med U15 en eller flere opgaver, som de vil hjælpe klubben og/eller afdelingen med at løse. Alle som tilmelder sig Klubhjælp, og yder minimum 5 timers arbejde i sæsonen, får 500 kontingent-kroner retur, når sæsonen er slut. Når du fx yder Klubhjælp i perioden fra august 2016 til juni 2017, så tilbagebetaler HIF 500 kr. i august 2017. Én gang årligt af hensyn til de frivilliges administration af ordningen. Se kontingentsatserne med eller uden Klubhjælp.

Når afdelingslederen giver besked, kan du tilbyde din hjælp til en eller flere opgaver under klubhjælp her (pt. ude af drift).

Tilmeld dig Klubhjælp og betal mindre i kontingent
Vores kontingentopkrævning har i flere år været tilrettelagt således, at vi har fastholdt en kontingentsats som i forhold til andre klubber er lavere, herunder når henses til de betydelige "tilbagebetalingsbeløb" som er returneret til den enkelte spiller i form af tilskud til stævnedeltagelse, turneringer m.v. For at sikre fodbold-afdelingen en fortsat tilfredsstillende økonomi, og være i stand til at bibeholde og forbedre dels de fysiske rammer og dels de menneskelige ressourcer, indførte vi fra sæsonen 2009/10 en ny kontingentstruktur og Klubhjælp.

Det skal bemærkes, at den ny kontingentstruktur forinden vedtagelsen blev grundig behandlet i såvel ledelsen af fodboldafdelingen som overfor afdelingslederne. Begge steder var der massiv opbakning til gennemførelsen. Desuden er det også et koncept, som flere andre klubber gennemfører.

Det skal herunder bemærkes, at man stadig kan betale et lavt kontingent til HIF ved at yde en minimal indsats. Det orienterer vi om herunder.

Hvordan sparer du/I?
Forældregruppen fra og med U8 bliver via afdelingen bedt om at tilkendegive hjælp online via linket i toppen af denne side. Der er stor fleksibilitet i opgaverne, som er fastsat af den enkelte afdeling, så der er opgaver "for enhver smag" uanset alder og kompetencer. Og for HIF er alle opgaver lige vigtige! Du/I skal blot tilmelde jer en eller flere af opgaverne, når I bliver informeret om det. Hjælp med til at huske, at din hjælp bliver registreret hos afdelingslederen. HIF følger op på om indsatsen efterfølgende bliver ydet.

Kontingentrabatten på kr. 500 årligt tilbagebetales til de aktive hjælpere i august måned for hele den forgangne sæson, som sluttede i juni/juli. Hjælper du fx 5 timer til Hjerting Byfest, så får du først rabatten i august året efter, når sæsonen er slut.

U7 og yngre er fritaget for at tilmelde sig til Klubhjælp, fordi alle forældrepar skal deltage aktivt til alle træninger.

Hvad er årsagen?
Vores største udfordring er at få flere ressourcer! Bliver vi ikke bedre til at løse den udfordring, så vil vi opleve igen og igen, at vi er bagud med at besætte poster, og ofte lander opgaverne på for få hænder. Det er derfor meget vigtigt, at vi får flere til at hjælpe med at løse foreningens opgaver, så vi kan drive HIF tilfredsstillende for medlemmerne og vores engagerede trænere og ledere. Jo flere vi er, desto nemmere bliver det for den enkelte.

Alternativet er en kraftig kontingentforhøjelse, eller at vi bliver nødt til at spare i tilskud til de mange aktiviteter for HIF's spillere, så vi får penge til at ansætte en masse ledere på løn. Det ønsker vi ikke! For HIF er en forening som primært skal baseres på en frivillig indsats.

Gode resultater med Klubhjælp
Siden vi begyndte med Klubhjælp, kan vi glæde os over at mange afdelinger oplever, at det er nemmere at få forældregruppen til at hjælpe, fordi vi har små beskrevne opgaver, som er nemme at overskue, og så vil mange faktisk gerne hjælpe, når de bliver spurgt. I nogle afdelinger er op til 70 % af forældrene aktive! Det niveau vil vi meget gerne op på i alle afdelinger.

Hvad nu hvis jeg hellere vil betale det fulde kontingent?
HIF hverken kan eller vil tvinge nogen mod deres vilje til at yde en hjælpende hånd! Så det er naturligvis OK, hvis man ikke har mulighed for at hjælpe, eller ikke vil hjælpe. Men vi vil meget hellere have en hjælpende hånd end en højere kontingentbetaling. Og det er faktisk også sådan, at de fleste bliver glade for at tage del i foreningsarbejdet og dermed gøre en forskel for børn og unge. Bidrag gerne med det du kan til fællesskabet!

Har du spørgsmål til Klubhjælp og kontingentprincipperne? Så snak med dit barns afdelingsleder eller kontakt bestyrelsen.

Læs mere om kontingent og tilskud.

lwDHDSFLRKJHF