Kontingent og tilskud

U4: 300 kr. pr. halvår

U5: 300 kr. pr. halvår. 

U6: 375 kr. pr. halvår

U7: 375 kr. pr. halvår

U7, 8, 9, 10 piger: 375 kr. pr. halvår

U8 Drenge: 925 kr. + 500 kr.* = 1.425 kr. 

U9 Drenge: 950 kr. + 500 kr.* = 1.450 kr. 

U10 Drenge: 975 kr. + 500 kr.* = 1.475 kr. 

U11 Drenge og Piger: 975 kr. + 500 kr.* = 1.475 kr.

U12 Drenge og Piger : 975 kr. + 500 kr.* = 1.475 kr. 

U13 Drenge og Piger : 975 kr. + 500 kr.* = 1.475 kr. 

U14 Drenge og Piger: 1.025 kr. + 500 kr.* = 1.525 kr. 

U15 Drenge og Piger: 1.025 kr. + 500 kr.* = 1.525 kr. 

U16 Drenge og Piger: 800 kr. pr. halvår 

U17 Drenge og Piger: 800 kr. pr. halvår

U19 Drenge og Piger: 800 kr. pr. halvår

Senior: 695 kr. pr. halvår

Dame senior: 695 kr. pr. halvår

Nye medlemmer har altid en gratis prøveperiode på 14 dage
Nye medlemmer har altid en gratis og uforpligtende prøveperiode på 14 dage, inden de skal indmelde sig, hvis de ønsker at være aktiv i HIF Fodbold. 

Kontingent kun for januar til juni
Ved indmeldelse fra januar til juni betales cirka halvdelen af kontingentsatsen. Satsen vil fremgå under årgangen ved online indmeldelseOBS: Kontingentsatsen som står på hjemmesiden er for et helårligt medlemskab. Når du klikker på linket "indmeldelse i afdelingen", så kan du se den reducerede kontingentsats for et medlemskab fra januar til juni. Satsen er den samme uanset, hvornår du starter i perioden.

Der er for nye U8-U15 medlemmer ingen forpligtigelse til at være en del af Klubhjælp-ordingen fra januar til juni (idet opgaverne sandsynligvis er blevet fordelt), og vælger forældrene alligevel at hjælpe, kan de ikke opnå yderligere kontingentrabat i henhold til Klubhjælp-ordningen. 

For sen betaling udelukker - som hovedregel - spilleren fra deltagelse i træning og kamp.

Kontingent for august til juni
Kontingentet opkræves 1. september, og er et helårligt kontingent for årgangene U8-U15, som dækker udendørs- og indendørssæsonen i perioden august til og med juni. Ønsker man ikke at spille indendørs er kontingentet det samme. U5-U7 og U16-U19, samt Seniormedlemmer betaler kontingent for 6 måneder ad gangen, men medlemskabet betragtes som helårligt medmindre udmeldelse sker rettidig - læs herunder. 

For sen betaling udelukker - som hovedregel - spilleren fra deltagelse i træning og kamp.

Online indmeldelse
Hvis du ikke før har spillet foddbold i HIF, så kan du her på siden foretage online indmeldelse.

De ældste medlemmer skal hjælpe klubben
Ved indmeldelse accepterer U16, U17, U18, U19, senior og oldboys, at de skal bidrage aktivt i afvikling af afdelingens og/eller klubbens aktiviteter/opgaver. Forvent at bidrage 2 gange årligt svarende til ca. 5-6 timer om året. 

Tilmeld dig Klubhjælp og betal 500 kroner mindre i kontingent - gælder U8 til U15
De 500 kroner som er lagt oveni kontingentbeløbet for U8 til U15 er et a conto beløb, som vil blive tilbagebetalt, hvis forældrene tilmelder sig Klubhjælp, hvor de løser opgaver af sammenlagt minimum 5 timers varighed for afdelingen og/eller klubben. Når du yder Klubhjælp i sæsonen fra august til juni, så tilbagebetaler HIF 500 kr. når sæsonen er slut, dvs. i august. Én gang årligt af hensyn til de frivilliges administration af Klubhjælp-ordningen.

Udmeldelse og tilbagebetaling af kontingent
Udmeldelse skal ske skriftligt til Michael Karstensen på mail: michaelkarstensen@hotmail.com Ved skriftlig udmeldelse i løbet af sæsonen og inden 1. december, kan 50 % af kontingent grundbeløbet betales retur med et fradrag på i alt 100 kr. for administrative udgifter. Dette gælder naturligvis ikke U5-U7 og U16-U19, samt Seniormedlemmer, som har betalt halvårligt kontingent. Der vil ikke blive tilbagebetalt kontingent ved udmeldelse efter 30. november, da klubben herefter har budgetteret med indtægten i den kommende sæson. Medlemskabet betragtes som helårligt medmindre udmeldelse sker rettidig

HIF yder kontant tilskud til alle afdelinger
Vi har omkring kasserer- og kontingentfunktionen en væsentlig arbejdsbyrde i at administrere tilskud til de enkelte årgangs-afdelinger og rykke for ubetalte opkrævninger af kontingent. Med det stigende antal medlemmer vi har oplevet de tidligere år, vurderer vi derfor at det er hensigtsmæssigt at omlægge procedurerne for tildeling af tilskud til de enkelte årgange, og indføre en model der sikrer:

  • Tilskud til den enkelte årgang/spiller jf. fastlagte beløb.
  • Større selvbestemmelse i de enkelte årgange.
  • Sikre at forfalden kontingent bliver betalt.
  • Minimere arbejdsbyrden for kassereren og kontingentopkræveren.
  • Sikre økonomisk balance i fodboldafdelingen.

Helt kontant betyder det, at der én gang i efteråret til den enkelte årgangsafdeling tilbagebetales en del af det konstaterede indbetalte kontingent. Tilskudsbeløbbet SKAL anvendes til sportslige formål som træningslejr og stævner. Tilskuddet SKAL fordeles ligelidt mellem afdelingens medlemmer og ledere uanset hvilket hold/niveau, der spilles på. Afdelingerne skal sidst på sæsonen fremsende dokumentation for de anvendte tilskudskroner.

Tilskud til afslutning
Alle ungdomsmedlemmer fra U4 til og med U17 får to gange årligt tilskud til en social afslutning efterår og forår.

Yderligere information
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at tage kontakt til vores kontingentopkræver.