Nyttige informationer

Kære spiller og forældre!

Denne side skulle gerne give jer mulighed for at få svar på nogle af de praktiske spørgsmål, som altid dukker op, når man er med i en klub. Hermed håber HIF, at I bliver bedre bekendt med forholdene i klubben, og føler jer mere hjemme.

Hvis du er ny i klubben, skulle den gerne være medvirkende til at give dig en god start. Vi kan naturligvis ikke svare på alt her. Din træner, holdleder eller afdelingsleder kan sikkert besvare øvrige spørgsmål.

Afdeling:
Holdene er opdelt i en række afdelinger svarende til turnerings opdelingen under DBU Jylland.

Bestyrelse:
Fodboldafdelingens bestyrelse består pt. af 4 medlemmer. Se medlemmerne her.

Børne- og ungdomspolitik "Holdninger & Handlinger":
Det er klubbens røde tråd, som beskriver klubbens forventninger til træning, kamp, spillere, forældre mv. Du kan læse og downloade klubbens "Holdninger & Handlinger" på denne side.

Fodboldafdelingen: 
HIF Fodbold er en underafdeling af Hjerting Idrætsforening, og hører sportsligt under DBU Jylland Region 4. Fodboldafdelingen har godt 600 aktive fordelt på ca. 470 medlemmer, hvoraf godt 400 er ungdomsspillere (70 piger og 330 drenge) og 70 er seniorer/oldboys samt 120 ledere og trænere.

Forsikring:
HIF har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/eller personskader. Trænere og ledere er - under "arbejde" for klubben - omfattet af den lovpligtige ulykkesforsikring via Danmarks Idræts Forbund. Yderligere information om aftalen kan findes på dif.dk. Forsikringen er et supplement til de private fritids- eller heltidsulykkesforsikringer, som vi anbefaler at hvert enkelt medlem selv tegner.

Forventninger til forældre:
Foreningen er baseret på indsatsen fra frivillige ledere og trænere. I ungdomsafdelingen er forældrenes indsats påkrævet. Man forpligtiger sig kun i det omfang, man selv ønsker. Dem som hjælper med tidsbegrænsede opgaver via Klubhjælp eller andre HIF opgaver, betaler et lavere kontingent. Læs mere om Klubhjælp. Har vi ledige job, så finder du dem her.

Hjertestarter:
I klublokalet på Nordvangskolen hænger vores hjertestarter på væggen til venstre lige indenfor døren. Bemærk: Hjertestarteren er frit tilgængelig i klublokalets åbningstider (det vil sige, når der er aktiviteter i hallen eller på fodboldbanerne). Ydermere forefindes der en nøgle til klublokalet i nøgleskabet i boldrummet, som er i gavlen af idrætshallen.

Ind- og udmeldelse:
Ved første fremmøde oplyses navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og fødselsdato til træneren eller holdlederen. Ved ændring i kontaktoplysninger gives besked til holdlederen. Nye medlemmer har altid en gratis prøvetid på 14 dage. Efter de 14 dage sender afdelingen indmeldelsesoplysningerne til den kontingentansvarlige, og du skal samtidig foretage online indmeldelse.

Nye spillere må ikke spille en turneringskamp for HIF, før vi har spillerens DBU-spillercertifikat, hvis spilleren i indeværende eller nærmest foregående turneringsår har spillet i en anden klub. Vores kontingentopkræver sørger for at indhente spillercertifikatet, når afdelingen gør opmærksom på det. 

Udmeldelser foretages skriftligt til din afdeling. Afdelingen undersøger status for kontingentbetaling og eventuelle karantæner samt fremsender spillercertifikat, hvis det ønskes.

Klublokalet:
Klublokalet ved hallen på Nordvang er rammen om klublivet. Her kan man samles efter kampe, til forældre- og spillermøder, socialt samvær omkring en landskamp mv.

Klubkollektion:
Vores flotte træningssæt, spilletrøje mv. kan købes via vores webshop.

Kontingent:
Skal betales rettidigt. Manglende betaling udelukker - som hovedregel - spilleren fra deltagelse i træning og kamp. Rykkergebyret er 25 kr. Kontingentet skal betales online. Kontingentet er helårligt, og dækker således udendørs- og indendørssæsonen. Deltager en spiller ikke i indefodbold, så er prisen den samme. Kontingentet opkræves i august-september, og gælder for perioden august til og med juni. Se kontingentsatserne her.

Kørsel og vask:
I ungdomsafdelingen udarbejder holdlederen for hvert hold et kampprogram, hvor kørsel og vask af spilletøjet er fordelt mellem forældrene. I mange afdelinger skiftes man ligeledes til at tage lidt frugt med til kampene.

Spilledragt:
Vores spilledragt består af en rød og sort stribet bluse, sorte shorts og strømper, som HIF stiller til rådighed. Benbeskyttere er påkrævet til træning og kamp.

Spiller- og forældremøde:
Minimum to gange om året afholdes der et samlet spiller- og forældremøde for afdelingen. Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om opgaver og initiativer på møderne.

Sponsorer:
Klubben bliver sponsoreret af et bredt udsnit af det lokale erhvervsliv. Dette sker såvel i form af betaling af spilledragt til hold, som i form af bandereklamer mv. Har du eller dine forældre et sponsoremne så kontakt den sponsoransvarlige for en uforpligtende snak. Enhver form for sponsorat skal forhånds godkendes af klubbens sponsorudvalg. Ingen må forespørge på sponsorater ude i byen før emnerne er vendt med sponsorudvalget. Støt vores sponsorer, de støtter os! Klubbens sponsorer kan ses her.

Stævnegebyr:
Ved deltagelse i endags stævner betaler spillerne som udgangspunkt et mindre stævnegebyr. Ved flerdages stævner samt stævner i udlandet betales også for kost og logi samt evt. transport. HIF giver tilskud til alle afdelinger.

Sæsoner:
Udendørssæsonen går fra februar til og med november afhængig af årgang. Der spilles på 11-, 9-, 7-, 5- og 3-mandshold afhængigt af alder og niveau. I vintersæsonen trænes på kunstgræs, vinterbanen i Hjerting og i hallen på Hjerting skole og Nordvang skole, og der deltages ofte i indefodboldturneringer og stævner. Kontingentet dækker såvel udendørs- som indendørssæsonen.

Tilskud:
Alle ungdomsafdelinger får økonomisk tilskud fra HIF til sportslige formål. Afdelingen fordeler selv tilskuddet ligeligt mellem medlemmerne på de forskellige hold. 

Trænere og holdledere:
Vi er afhængige af, at der er forældre eller som vil være træner eller leder i klubben. Du behøver ikke andre forudsætninger for at deltage i klubbens liv, end lyst og engagement. Relevante kurser tilbydes. Kontakt dit barns afdeling hvis du vil høre om mulighederne. 

De 9 forældrebud:

  1. Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det!
  2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din egen datter eller søn.
  3. Giv opmuntring i både med- og modgang - positiv og vejledende kritik.
  4. Respekter trænerens brug af spillere - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
  5. Se dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
  6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
  9. Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om møder, opgaver og initiativer.

Vi ønsker dig mange gode og sjove oplevelser i HIF!