Tilskud

Vi har omkring kasserer- og kontingentfunktionen en væsentlig arbejdsbyrde i at administrere tilskud til de enkelte årgangsafdelinger og rykke for ubetalte opkrævninger af kontingent. Med det stigende antal medlemmer vi har oplevet de tidligere år, har vi derfor valgt at omlægge procedurerne for tildeling af tilskud til de enkelte årgange, og indføre en model der sikrer:

  1. Tilskud til den enkelte årgang/spiller jf fastlagte satser.
  2. Større selvbestemmelse i de enkelte årgange.
  3. Sikre at forfalden kontingent bliver betalt.
  4. Minimere arbejdsbyrden for kassereren og kontingentopkræveren.
  5. Sikre økonomisk balance i fodboldafdelingen.

Helt kontant betyder det, at der til den enkelte årgangsafdeling tilbagebetales en del af det konstaterede indbetalte kontingent. Tilskudsbeløbbet SKAL anvendes til sportslige formål som træningslejr og stævner. Tilskuddet SKAL fordeles mellem afdelingens medlemmer og ledere uanset hvilket hold/niveau, der spilles på.

Vi er klar over, at der vil være udgifter som skal afholdes, forinden kontingentet kan konstateres indbetalt, og derfor skal HIF nok lægge ud, hvor det er nødvendigt, men disse udlæg vil senere blive modregnet i de overførte tilskud, som bliver beregnet ud fra de konstaterede kontingentindbetalinger.

Afdelingerne kan naturligvis frit vælge hvilke sportslige aktiviteter tilskuddet benyttes til, blot skal man ikke forvente yderligere tilskud.

Senere vil I blive bedt om at dokumentere, hvad midlerne er brugt til, og vi skal derfor opfordre til at man i årgangen finder en person der kan sørge for, at der efter sæsonen kan fremvises en opgørelse med bilag, som kan dokumentere anvendelsen af de modtagne midler. En funktion som sagtens kan besættes af en af de personer, som ønsker at bidrage med en frivillig funktion via Klubhjælp.

Forløbet er rent praktisk således

  • Spilleren betaler sit kontingent.
  • Hver anden måned, første gang ultimo oktober, overføres tilskuddet fra HIF Fodbold til årgangskassereren.
  • Årgangen planlægger selv anvendelsen af beløbet på stævner, ture m.v., og sørger for at der er dokumentation for udgifterne.
  • Efter sæsonen, senest medio august, afleverer årgangskassereren regnskab til kassereren for anvendte beløb.

Sørg derfor for altid at være opdateret med medlemslisten, så vi dels får kontingent opkrævet, men også så I dermed får jeres andel heraf retur til afdelingen.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan du kontakte bestyrelsen

Tilskudssatserne pr. medlem

U4: 50 kr.

U5: 50 kr.

U6: 50 kr.

U7: 50 kr.

U8: 75 kr.

U9: 75 kr.

U10: 100 kr.

U11: 100 kr.

U12: 100 kr.

U13: 100 kr.

U14: 150 kr.

U15: 150 kr.

U16: 150 kr.

U17: 150 kr.

U19: (jf. budget for U19 og senior)

Senior: (jf. budget for U19 og senior)

Tilskud til afslutning forår og efterår
HIF yder tilskud til afslutning forår og efterår. 

Der ydes ikke tilskud til afslutning i forbindelse med indefodbold.

Tilskud til længere udebaneture og kampe på Fanø
Læs mere om mulighederne for tilskud her.

Tilskud til stævner
Stævnedeltagelse betales via tilskudsbeløbene og typisk med en mindre egenbetaling (minimum 20 kr. per spiller per stævne).

HIF kan give ekstraordinært tilskud til flerdagsstævner fra og med U13.

HIF betaler for deltagelse i én turnering i udendørssæsonen og én turnering i indendørssæsonen.

Ekstraordinært tilskud
Såfremt der er helt ekstraordinære tiltag, som også omfatter alle i en eller flere afdelinger, vil vi gerne høre om disse. Send en ansøgning herom til bestyrelsen.