Børneattester

HIF Fodbold ønsker at sikre vores børne- og ungdomsspillere under 15 år mod pædofili. Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til.

Dernæst benytter HIF Fodbold sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) § 36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili. Det er ene og alene anmeldelse eller dom for pædofili, der undersøges for.

En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i DCK bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold.

Det er lovpligtigt at indhente børneattester
I børneattestloven står der, at alle, som beskæftiger personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, skal indhente børneattester.

Flere idrætsforeninger indhenter ikke de lovpligtige børneattester og begrunder lovbruddet med, at de kender ungdomstrænerne og -lederne på forhånd. Den begrundelse accepteres ikke.

Danmarks Idræts Forbund understreger, at det er ulovligt ikke at indhente børneattester, når der tilknyttes nye ungdomstrænere og -ledere. Brydes loven, kan foreningen imødese sanktioner.

Det er IKKE muligt at afstå fra at give skriftlig samtykkeerklæring til at HIF kan søge oplysninger på de pågældende i registret. Nægtes dette vil man ikke længere kunne være træner eller leder i HIF.

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give samtykkeerklæring, før HIF må søge oplysninger på de pågældende i registret.

Sådan indhenter vi børneattester

  • Lederne sender deres CPR nummer til vores administrativ koordinator eller et bestyrelsesmedlem
  • En af disse vil så via politiets hjemmeside anmode om børneattesten
  • Lederen vil modtage en besked i dennes elektroniske postkasse (på borger.dk eller e-boks.dk). Dette kræver, at lederen har NemID
  • Denne besked indeholder en vejledning i, hvordan man tillader udstedelsen af en børneattest
  • HIF modtager en elektronisk børneattest i vores postkasse på virk.dk 

Denne procedure skal gentages hvert år, når HIF giver besked herom, og hver gang nye ledere, som skal have kontakt med børn under 15 år, starter i HIF.

Er der enkelte ledere der ikke har NemID, er det indtil videre muligt at ansøge om attesten pr. brev. Blanketten kan udfyldes via link på vores hjemmeside her.

Yderligere information/spørgsmål - kontakt bestyrelsen.