Hvad er Klubhjælp?

Under Klubhjælp tilmelder forældregruppen sig fra U8 til U15 en eller flere opgaver, som de vil hjælpe klubben og/eller afdelingen med at løse. Alle som tilmelder sig Klubhjælp får en årlig kontingentrabat på 500 kr. Se kontingentsatserne med eller uden Klubhjælp.

Målet med Klubhjælp er en ekstra håndsrækning fra forældregruppen, som ikke mindst skal være til glæde og gavn for alle vores dygtige og engagerede trænere/ledere! Så det er vigtigt, at I i afdelingen forsøger at aktivere flest mulige forældre. Læs mere om Klubhjælp her.

Hvordan kommer I i gang med Klubhjælp-ordningen?

Her har du et forslag til en fremgangsmåde:

1) Udsend informationsbrevet om Klubhjælp til forældregruppen

 • Brevet "Klubhjælp: Infobrev til forældregruppen" kan downloades på vores hjemmeside her.

2) Afklar hvilke opgaver, I ønsker hjælp til

 • Snak med afdelingens trænere/ledere om jeres behov for Klubhjælp.
 • En oversigt med forslag til opgaver kan ses i brevet ”Klubhjælp: 5-6 timers arbejdskraft søges” som kan downloades her.
 • OBS: Opgaver skrevet med rødt SKAL med på jeres opgaveliste.
 • OBS: Inden I påsætter andre opgaver, så SKAL de godkendes af bestyrelsen. F.eks. kan indtægtsgivende aktivitet (salg af skrabelodder, vinterturneringen mv.) ikke gå ind under Klubhjælp. Hjælp til Hjerting Byfest er en undtagelse. 
 • Kørsel, vask af kamptøj og frugtordning kan IKKE regnes med som Klubhjælp. Det er opgaver, som alle forældre forventes at påtage sig på skift.
 • Hvor mange stationstrænere skal I bruge, hvis hver stationstræner forventes at hjælpe 4 gange på en sæson? Fordel fx nuværende faste trænere og assistenttrænere på en træningsplan, så ved I cirka hvor mange stationstrænere, I mangler. En simpel træningsplan kan downloades her.
 • Er der ekstra behov i vintersæsonen til træning udendørs eller indendørs? Fordi de faste trænere måske gerne vil geare lidt ned.
 • Tænk på at erfaringer viser, at ca. 50-60 % af forældregruppen kan/vil være aktive – det er inklusiv allerede aktive HIF ledere i forældregruppen (også dem som er aktive i andre afdelinger/udvalg mv.). Så sæt ikke for mange på til de ”mindst vigtige opgaver” (måske er det nok at én arrangerer en afslutning). Dermed øger du sandsynligheden for, at nogen vil melde sig som fx stationstræner.

3) Udsend opgavelisten til forældregruppen

 • Indsæt opgavelisten i brevet ”Klubhjælp: 5-6 timers arbejdskraft søges” som kan downloades her.

OBS: Klubhjælp.dk hvor opgaverne kan registreres er pt. nede, så slet lige ordlyden mht. til denne side i brevet, hvis I vil administrere opgaverne uden dette system. (ved egen ”først-til-mølle” tilmelding i indbakken). Kan du ikke ”leve uden” Klubhjælp.dk-siden så skriv lige til bestyrelsen (-:

4) Skab overblik over opgavefordelingen

 • Når du har uddelegeret opgaverne, så kan du eventuelt vælge at skabe overblik ved hjælp af følgende 3 skabeloner, som kan sendes til forældregruppen: 1) Årsplan for afdelingen 2) Kampprogram (hvor dommerne er påsat) og 3) Træningsplan (hvor stationstrænerne er påsat. Alle 3 skabeloner kan downloades her.

Har du spørgsmål?
Så må du endelig skrive eller ringe til bestyrelsen.

Tak for din indsats med at forberede uddelegeringen af opgaver – som alle aktive trænere og ledere får glæde og gavn af senere (-:

Bestyrelsen håber, at I får rigtig mange til at hjælpe med at løse opgaverne!