Spiller- og forældremøde

Afdelingslederen skal sikre, at der afholdes et samlet (spiller-) forældremøde for afdelingen som opstart til sæsonen.

Det anbefales, at mødet ikke arrangeres den første træningsdag, men gerne i god tid - mindst 2 uger - før turneringsstart, eller senest 2 uger efter sæsonstarten (så alle er påbegyndt træningen).

Mødet bør afholdes i klubhuset, så alle - både spillere og forældre - føler det naturligt at komme der senere, uanset hvor de ellers træner og spiller kamp. Husk at book klublokalet i bookingsystemet Conventus.

Afdelingslederen skal sikre, at der senere på sæsonen afholdes et nyt forældremøde for afdelingen/holdet, hvor der følges op på den forgangne periode, og forældrene introduceres til aktiviteterne i den kommende periode.

Hvis der er specielle emner der ønskes belyst, er afdelingslederen til enhver tid velkommen til at invitere et medlem fra bestyrelsen. Børne- og ungdomskonsulenten og ungdomsformanden skal altid tilbydes at deltage i møderne i ungdomsafdelingen.

Forslag til dagsorden kan findes her.