HIF's sponsorpolitik

Som et led i HIIF's arbejde med at fastholde og udvikle klubbens aktiviteter har HIF etableret HIF Fodbolds Venner - klubbens sponsorudvalg - der årligt indgår sponsoraftaler med en lang række virksomheder, som ønsker at bakke op om HIF's udvikling til glæde og gavn for over 600 aktive medlemmer og ledere.
 
Det at have gode sponsorer er for en klub som HIF utrolig vigtigt. Sponsorater er HIF's næststørste indtægtskilde.  For at kunne fastholde vores sponsorer er det vigtigt, at HIF's ledere sikrer, at nedenstående retningslinjer altid overholdes.
 
Sponsorudvalget skal involveres
Såfremt afdelingen har nogle sponsoremner, så skal sponsorudvalget altid involveres, inden man kontakter sponsoremnet. Dette er bl.a. for at sikre, at en virksomhed ikke bliver kontaktet af flere afdelinger fra HIF. Hvis afdelingen ønsker det, så kan sponsorudvalget hjælpe med bl.a. forhandling, tilbudsgivning, kontraktudarbejdelse og fakturering. 
 
Sådan gør vi, hvis I har et sponsoremne
Hvis I har en indgangsvinkel til virksomheder via jeres forældregruppe eller netværk, som I mener, kan være potentielle sponsorer til HIF og/eller jeres afdeling, så er fremgangsmåden følgende:

  • Kontakt sponsorudvalget med oplysning om virksomheden 
  • Det aftales om afdelingen eller sponsorudvalget tager kontakt til emnet/emnerne
  • Afdelingen sørger for at sende sponsors logo til HIF's tøjleverandør
  • Afdelingen afhenter tøjet hos HIF's tøjleverandør efter tryk
  • Afdelingen tager et billede af tøjet til sponsor og HIF's hjemmeside (offentliggøres kun hvis sponsor ønsker det)

En sponsoraftale med HIF
En sponsoraftale med HIF kan f.eks. indeholde logo på kamptøj, træningssæt, overtræksveste, ledernes jakke eller sweatshirt, reklameskilt på opvisningsbanen eller reklame på hjemmesiden. Kontante støttebeløb uden modydelser er også muligt.
 
En sponsoraftale med afdelingen
En sponsoraftale med afdelingen kan gælde sponsering af trænings- og fritidsbeklædning. Det kan f.eks. være logo på træningssæt, klubdragt eller sweatshirt.
 
Samlede indkøb kan kun ske hos vores tøjsponsor
Træningstøj og fritidstøj som afdelingen indkøber samlet, f.eks. ved hjælp af  sponsormidler, SKAL købes hos vores tøjsponsor, og det SKAL være det sponserede mærke. Husk på at det er vores tøjsponsorer som sikrer, at vi kan give lederbeklædning, kamptøj etc. Afdelingen bør ikke søge om sponsorater til andre formål end trænings- og fritidsbeklædning medmindre det er godkendt af sponsorudvalget.
 
Hvad vores medlemmer enkeltvis vælger at gøre, kan/vil vi ikke bestemme. Vi kan kun opfordre til, at man støtter dem, som støtter vores klub! 

Se kontaktoplysningerne på vores tøjsponsor her.
 
Klubben før afdelingen
HIF's indtægter fra sponsorer gør en enorm forskel for alle i HIF. Indtægten er med til at sikre kamptøj til alle, tilskud til sportslige og sociale aktiviteter, uddannelse af vores trænere, ansættelse af ungtrænere etc.
 
Derfor opfordrer sponsorudvalget og bestyrelsen til, at man også kan tænke på  hele HIF's behov, og aldrig laver aftaler som kun tilgodeser ét hold i en afdeling. Man skaffer sponsorer til, at alle kan få f.eks. en klubdragt. Afdelingen hjælper så vidt muligt med sponsorer til kamptøjet, inden afdelingen går efter sponsorer til træningstøj, tasker etc.
 
HIF's sponsoraftaler gør en forskel for hele HIF, idet indtægterne herfra fordeles til alle afdelinger i form af tilskud etc. - så tænk på HIF, så tænker du også på din afdeling!
 
Har du et sponsoremne? Så kontakt vores sponsoransvarlige. Du finder kontaktoplysningerne her.