Klubhuset og hallen

I hallen ved Nordvangsskolen, Hjertingparken 202, 6710 Esbjerg V.

Klubhuset skal gerne bruges mest muligt og danne rammen omkring klublivet. Brug det ved alle givne lejligheder, f.eks.:

 • Mødested inden afgang til udekampe
 • Taktisk oplæg før hjemmekampe
 • Mødested efter hjemmekampe
 • Forældre-/spillermøder
 • Træningslejr med overnatning i hallen (læs herunder hvordan du booker hallen)
 • Se en fodboldkamp sammen på storskærmen
 • Afslutning forår og efterår

I klubhuset forefindes Tv, storskærm, bordfodbold og diverse spil.

Køkkenet kan frit anvendes - husk at booke det, som beskrevet herunder. Et eventuelt overskud fra salg af slik, is, pølser og sodavand kan bidrage til afdelingens aktiviteter.

Hjertestartere
I klublokalet på Nordvangskolen hænger en af vores hjertestartere på væggen til venstre lige indenfor døren. Bemærk: Hjertestarteren er kun frit tilgængelig i klublokalets åbningstider (det vil sige, når der er aktiviteter i hallen eller på fodboldbanerne). Nøglen til klublokalet findes i nøgleskabet i boldrummet, som er i gavlen af idrætshallen.

På Hjerting Skole, Gl. Guldagervej 53, har vi en hjertestarter, som er døgnåben. Den hænger på ydermuren til højre for indgangen (den blå dør) til idrætshallen. Kør ind fra Gl. Guldagervej til parkeringspladsen ved svømme- og idrætshallen.

Reserver klublokalerne og køkkenet
Du reserverer klublokalerne gennem hovedbestyrelsens bookingsystem Conventus. Det er muligt at reservere:

 1. Det store mødelokale (det første rum) og/eller
 2. Det lille mødelokale (bag foldedøren)
 3. Køkkenet

Sådan udfyldes de nødvendige bookinoplysninger:

 • Ud for "Afd./gruppe" klik valgmuligheden "Fodbold"
 • Ud for "Kategori" klik valgmuligheden "HIF - Fodbold"
 • Ud for "Titel" skriv afdelingens navn fx "U14 piger"
 • Ud for "Info" skriv dit navn, så vi ved, hvem som har booket

Læs en vejledningen i booking af lokalerne.

Login på Conventus.

Overnatningsarrangement i klubhuset eller hallen
Ønsker en afdeling at benytte klublokalerne eller hallen til et overnatningsarrangement, så skal der ansøges skriftligt herom til Børn & Kultur senest 6 uger før arrangementet. Læs mere på foreninger.esbjergkommune.dk under Vejledning og Regler pkt. 8.

OBS: Husk at booke lokalerne i Conventus, hvis kommunen og bestyrelsen giver tilladelse. Bestyrelsen skal først spørges, inden man kontakter kommunen.

Foreningsfest i klubhuset
Ønsker en afdeling at benytte klubhuset til afholdelse af en fest, så skal der ansøges skriftligt herom til Børn & Kultur senest 14 dage før arrangementet. Læs mere på foreninger.esbjergkommune.dk under Vejledning og Regler pkt. 8.

OBS: Bestyrelsen skal først spørges, inden man kontakter kommunen, fordi det er meget begrænset hvor ofte vi må bruge klubben til fester.

Nøgle til klublokalet
Nøglen til klublokalet og gitteret foran køkkenet findes i nøgleskabet i boldrummet.

Indgangen til boldrummet er i gavlen af hallen (den som vender ud mod boldbanerne).

En nøgle til boldrummet kan rekvireres hos vores nøgleansvarlig