Nøgler

Vores materiale- og nøgleansvarlig finder du kontaktoplysninger på her.

Du kan få udleveret en nøgle til materiale-/boldrummet på Hjerting skole og Nordvang skole.

I boldrummet på Nordvang (i gavlen af hallen ud mod banerne) har vi et nøgleskab, hvori du finder en nøgle til:

  • Omklædningsrummene på Nordvang (nøglebrik)
  • Klublokalet i hallen på Nordvang (nøglebrik)
  • Gitterporten foran køkkenet i klublokalet
  • Lysanlægget på vinterbanen
  • Uret/måltavlen på opvisningsbanen - Dansk Revision Arena

Nøglerne er til fælles brug. Husk at hænge dem tilbage straks efter brug.

I nøgleskabet finder du også fjernbetjeningen til måltavlen.