Planlægningsmøde

Afdelingslederen skal sikre, at der afholdes et planlægningsmøde for afdelingens trænere og ledere i god tid inden opstarten på hver sæson, for at få planlagt træning og aktiviteter og få overblik over træner- og lederressourcer.

 

"He who fails to plan is planning to fail"
Winston Churchill

 

Hvis der er specielle emner der ønskes belyst, er afdelingslederen til enhver tid velkommen til at invitere et medlem fra bestyrelsen. Børne- og ungdomskonsulenten og ungdomsformanden skal altid tilbydes at deltage i møderne i ungdomsafdelingen.

Forslag til dagsorden kan findes her.

Efter planlægningsmødet inviteres til (spiller-) forældremøde, hvor planen for den kommende sæson fremlægges.