Træningsplan

Du kan downloade en skabelon til brug ved udarbejdelse af en træningsplan for hhv. foråret og efteråret.

Skabelonen kan findes her.

Forslag til udfyldelse af træningsplanen:

  • Find ud af om I har en træner, som fast vil påtage sig cheftræner-opgaven
  • Alternativt kan I lade 2 (eller flere trænere) skiftes til at være cheftræner
  • Besæt cheftrænerposten på planen
  • Fordel de faste assistenttrænere (nogen kommer kun 1 gang ugentligt)
  • Når alle aktive trænere er fordelt på træningsplanen, så kender I behovet for stationstrænere (x antal á 4 gange), som I kan eftersøge via Klubhjælp.

 

"If everyone is moving forward together, then success takes care of itself"
Henry Ford

 

Mangler I trænere bedes I informere ungdomsformanden, som vil forsøge at skaffe trænere eller ungtrænere blandt klubbens ældste ungdomsspillere. I forsøger selv at rekruttere i forældregruppen og i jeres eget netværk (måske naboens søn eller datter, eller en ung kollega).