Sidste orientering fra bestyrelsen omkring forløbet i seniorafdelingen

Kære HIF’er og sponsor i Hjerting IF Fodbold.

Som erfaret via medier m.v. har der været en betydelig omtale omkring uro i seniorafdelingen/U19 i Hjerting IF Fodbold.

Efter bestyrelsens opfattelse, har vi i den omtalte afdeling i for høj grad haft ”en klub i klubben”, der ikke har været en del af de demokratiske beslutninger, som til sammenligning er taget for såvel ungdomsafdelingen som pigeafdelingen. Vi har i flere år forsøgt at få indført et demokratisk seniorudvalg, bestående dels af ledere i afdelingen, spillere i afdelingen samt et bestyrelsesmedlem, men da vi for år tilbage kun var 2 i bestyrelsen (Morten Ruth og Torben Hansen), havde vi ikke ressourcer nok til også at gennemføre denne opgave. Efterfølgende er vi i bestyrelsen blevet forstærket af yderligere 2 medlemmer (Ole de Groot og Lars Christian Zøhner), hvor vi især inden for det seneste år har fået etableret en ansvarsfordeling, der gør at vi kan overkomme alle de opgaver som følger med ledelsen af en frivillig forening med mere end 400 medlemmer og 100 frivillige – der jo skal styres og struktureres som en mindre virksomhed, eftersom kontingentgrundlaget blot udgør ca. 50% af omsætningen.

Da den tidligere ledelse af seniorafdelingen derfor fik idéen ”HIF mod divisionen” (som blandt andet omhandlede en målsætning om, at seniorafdelingens førstehold skulle være i Jyllandsserien i 2020), greb vi i den forstærkede bestyrelse derfor bolden, og var med til at få etableret det længe ønskede seniorudvalg i foråret 2016.

Seniorudvalgets arbejde blev igangsat (der foreligger arbejdsbeskrivelser og referater herfor) omkring den fremtidige plan for udviklingen af seniorafdelingen i Hjerting IF Fodbold, men på trods af klare aftaler havde den tidligere ledelse i seniorafdelingen fortsat opfattelsen af, at de skulle have veto omkring at udpege medlemmerne til seniorudvalget, hvilket vi i bestyrelsen ikke kunne acceptere, da 3 bestyrelsesmedlemmer tidligere – og uden held – havde forsøgt indførelse af dels et demokratisk ledet seniorudvalg og dels sikring af økonomisk sammenhæng i afdelingen, således det kontinuerlige driftsunderskud kunne elimineres, ligesom man ikke var tilstrækkelig aktiv i relation til den øvrige del af klubben.

Alle udvalg i Hjerting IF Fodbold skal være demokratiske, dels fordi vi er en forening, og dels fordi vi ikke kan tillade os at være afhængige af enkeltpersoner, så der altid er afløsere klar i fald der opstår mandefald.

I relation til pressedækningen finder vi den ensidig, men bestyrelsen er 100% enig i vores handlinger. Vi har ikke opsagt nogen seniorledere, men de har ikke ønsket at fortsætte under klubbens politikker, og det er naturligvis frustrerende for bestyrelsen, at konstatere at spillerne følger de tidligere seniorledere, men det er nok en konsekvens af, at de er tættere på og er mere loyale overfor de daglige ledere frem for klubben og bestyrelsen. Vi har haft flere møder og dialog med spillerne, men dette har desværre ikke haft den ønskede effekt.

Vi respekterer det udførte arbejde af den/de tidligere ledere, men har ikke noget ønske om at fremlægge dokumentation for årsagerne til vores beslutning. I stedet regner vi med, at en enig bestyrelse med mere end 45 års erfaring med forenings- og bestyrelsesarbejde i HIF taler sit eget sprog.

Vi vil under ingen omstændigheder deltage i de personangreb, som har fundet sted på diverse fora, og vi finder det dybt beklageligt med de udtalelser, som har fundet sted overfor en frivillig bestyrelse. Vi er en 100% enig bestyrelse, der naturligvis – tidligere såvel som nu - kun har til hensigt at få senior/U19-fodbolden til at rulle i Hjerting IF.

Vi håber, at spillerne ønsker at vende tilbage til deres barndomsklub. Set-up’et til den kommende sæson er klar, og fundamentet er i overensstemmelse med klubbens øvrige DNA. Spillere der ønsker at deltage under disse forudsætninger er meget velkomne, såfremt de ikke er forpligtede i andre klubber.

Til orientering er der tale om pt. 50-55 spillere i seniorafdelingen/U19, og klubben udgør i øvrigt ca. 350 ungdomsmedlemmer og 25 oldboys spillere samt over 100 frivillige, hvoraf 12 har mere end 10 års anciennitet.

Peter Helom Sørensen bliver seniorkoordinator

Afsluttende er vi i bestyrelsen meget glade for, at Peter Helom Sørensen indtræder som seniorkoordinator, hvor det er hensigten, at han påtager sig rollen som bindeled mellem bestyrelsen og seniorafdelingen, idet han af bestyrelsen er blevet opfordret til at stille op til bestyrelsen på medlemsmødet (generalforsamlingen), der afholdes mandag den 13. marts 2017.
I den forbindelse kan vi i øvrigt nævne, at alle nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte.

/Bestyrelsen

Er fodbold din passion?
Uanset om du er til serie 2 eller 4, 1 eller 3 træningspas pr. uge, så er der plads til dig i HIF Fodbolds seniorafdeling! Se vores tilbud...


Oprettet: 02-2017